Може ли се справите с вашите кредити с тяхното рефинансиране?

Какво е предимството от рефинансиране на потребителския кредит?

Когато човек изпадне в ситуация, когато не може да погасява кредитите си, е трудно е да се говори за някакво предимство. Ако, обаче, той има възможност да прекрати предсрочно своята задлъжнялост по предишен кредит, взет преди това неизгодно, би могъл да плаща по-ниски лихвени проценти при други по-приемливи условия. Това си струва да се опита!

Това е възможност да промените условията по договора на кредита, което в определени случаи може да бъде във ваша полза. Друг случай, когато е от полза да прекратите настоящия си кредит и да го заместите с рефинансиращ, е когато навлезете в червената зона на наказателните лихви заради недобросъвестно изплащане на дълговете си. Всичко обаче зависи и от условията по новия кредит и дали ще продължите работата си със същата банкова институция или ще преминете към някоя конкурентна банка.

Какво представлява процесът на рефинансиране?

За много хора развитието на пазарната икономика води до увеличаване на личните доходи, което от своя страна предоставя възможност за по-големи заеми във вид на краткосрочни кредити онлайн или на дългослочни банкови кредити. Така нараства броят на хората с непогасени дългове към банките. Услугата рефинансиране позволява на банките да привлекат към себе си клиенти, като ги рефинансира, за да погасят проблемния си дълг към конкурентна банка. След това тези кредитополучатели стават техни клиенти. Но дали това не крие нови опасности за потребителите?

Процесът на рефинансиране има както хипотетична, така и реална възможност да предоговорите настоящия си договор по кредита. Това може да се отрази благоприятно на кредитополучателя само в случай, че новите условия са по-изгодни от старите. В някои случаи лихвата по новия кредит е плаваща и се прикрепя към променящия се БЛП плюс определена надбавка за банката. Това означава, че нито вие, нито банката може да знае със сигурност колко ще стане лихвеният процент по договора след 7 години например. В същото време инфлацията е опасност, която притиска банковите чиновници да не отпускат заем с прекалено нисък процент.

Има ли нещо, за което да внимавате?

Банката на настоящия кредит има правото да наложи наказателна лихва при условие, че нейният клиент иска предсрочно погасяване на ипотечния си кредит. Това може да направи рефинансирането със свежи пари от нова банка с по-добри условия на новия заем безмислено. Предсрочното погасяване на ипотечен кредит има и други съпътстващи такси. Има нотариални такси за откриване и прекратяване на ипотека, застраховки и оценки на имота, такси по прекратяване и подновяване на кредитите.

Трябва да предвидите всички неизвестни

С две думи процесът на рефинансиране е много сложен, като имаме предвид броя на банките, които участват в него и договореностите, които клиентът трябва да обмисли и предвиди. В много от случаите лихвеният процент по новия кредит не може да може да се предвиди за периода на погасяването. Когато става въпрос за ипотечни кредити, този срок е обикновено по-дълъг от 10 години.

При потребителските кредити въпросът не стои по този начин. При тях банката няма право на наказателна лихва при предсрочно погасяване от страна на клиента, освен ако това не е изрично упоменато в клаузите на договора.