понеделник, септември 18, 2017

КРЕДИТНА ЛИНИЯ


Заемодател

Време е да се

Първо безплатно

Max кредитната сума

Период

Вземи кредит
7 мин 600 лева 30 дни ВЗЕМИ КРЕДИТ
15 мин 1000 лева 30 дни ВЗЕМИ КРЕДИТ
20 мин 5000 лева 18 месеци ВЗЕМИ КРЕДИТ
20 мин 2000 лева 11 месеци ВЗЕМИ КРЕДИТ
10 мин 700 лева 45 дни ВЗЕМИ КРЕДИТ
2 часа 500 лева 45 дни ВЗЕМИ КРЕДИТ

Какво е кредитна линия?

Сред основните дейности, които банките извършват, е кредитирането на физически и юридически лица. Кредитна линия е само един от всички видове кредити, който предоставя на получателя на кредита възможност да тегли сумата, определена в договора с кредитора. Договорът определя също и срока за връщане, както и лимита на дълга.

В този случай на кредитиране не е задължително клиентът да получи всички пари по кредита наведнъж. Той може да не изиска максималната сума по кредита, който е бил договорен между двете страни в момента на подписване на двустранното споразумение. Потребителят може да ползва част от сумата или цялата сума в рамките на договорения срок. Тоест вие имате в банката на разположение пари, които можете да ползвате, ако и когато ви се наложи. Но можете и да не ползвате цялата сума по кредита. В допълнение клиентът ще заплати също таксите и комисионните на банката кредитор, които са повече или по-малко в зависимост от честотата на получаване и погасяване на кредита. Банките например могат да начислят такса за ангажираните финансови средства по кредита. Най-често както кредитната линия, така също и овърдрафт кредитите се ползват от бизнес единици или фирми, които имат ежедневна нужда от разплащателни средства.

За разлика от кредитната линия, която често се нарича и револвиращ кредит, овърдрафт кредитът представлява сумата, която надвишава наличните ви средства по разплащателната ви сметка. С други думи ако ви се налага да извършите някакво плащане, но парите в сметката ви са по-малко от нужните, плащате с кредит овърдрафт и ще платите за сумата, която надвишава авоарите ви по сметката за момента. При кредитната линия също може да бъде използвана кредитна карта за по-голямо удобство при усвояване на средствата. По този начин  ще имате възможност да усвоявате средства в срока на договора. Условието е само да подадете молба за желаната сума.

Има различни видове кредитна линия.

  • Сезонна – при нея потребителят може да ползва средствата по кредита в определени периоди от време.
  • Подтвърждаема – всеки път е необходимо потребителят да се подновява споразумението с кредитора за размера на кредита с банката.
  • Фиксирана – превишаването на максималния лимит, който е договорен за кредитната линия, се заплаща с допълнителни такси.
  • Възобновяема (Револвираща) – в този случай потребителят може повторно да ползва средствата, след като частично или напълно е погасил дълга.

Последният вид кредитна линия се счита за най-предпочитания вид финансиране. Той може да се раздели на два вида. При единия се определят границите на лимита за  усвояваните средства, а при другия кредиторът регулира лимита, който потребителят може да достигне.

Например, при първия вариант банката регламентира, че клиентът може да тегли най-много 100 000 лева, като той няма право да превиши посочената сума, а при втория случай кредиторът постановява лимит за 120 000 лв дълг на клиента, след което няма да му бъдат отпускани повече средства, докато не започне погасяване на заема.

Как се извършва погасяването на заема по кредитна линия?

Какво прави бързите кредити толкова популярни и кара хората все по-често да прибягват до ползването им? Отговорът на този въпрос се съдържа в самото им наименование – те са бързи. Одобрението за тях се получава в рамките на един ден. Освен това цялата процедура е изключително улеснена. Ползвателят обикновено не се нуждае от никакви гаранти или документи, освен от личната си карта. Често се предлагат и кредити онлайн, което още повече улеснява процедурата.

Потребителите обаче трябва да са наясно, че цялото това удобство и бързина си имат своята цена. В случая тя се изразява в два основни аспекта. На първо място, бързите кредити са с доста по-висока лихва. Обикновено компаниите, предлагащи подобен род кредити на свой ред са заели парите, които раздават като заеми. Рискът от невръщането или забавянето на парите е за тяхна сметка, а печалбата им идва от разликата между лихвата, която самите те плащат и лихвата, която изискват от клиентите си. На второ място, бързите кредити са ограничени по размер – те не могат да надхвърлят определена сума именно заради риска сумата да не бъде върната изцяло или частично. Ето защо е добре да изберете тази услуга, в случай че ви е необходима конкретна неголяма сума пари, за която не можете да чакате. Но пристъпете към тази стъпка само ако сте уверени, че без проблеми можете в уговорения срок да върнете сумата заедно с начислената лихва.

Как да кандидатствате за кредитна линия?

Кандидатстването за кредитна линия се състои от следните стъпки:

  • Първо заинтересованият потребител би следвало да се насочи към банковата институция, която отговаря най-пълно на изискванията му. Хората предпочитат да работят с авторитетни и доказали се пред обществеността институции. Често пъти някои от тези традиционни дружества предлагат малко по-високи лихвени проценти заради високия си рейтинг сред населението. Затова много хора се насочват към по-малките и не дотам известни кредитни фирми и учреждения, за да се информират за условията, при които те отпускат кредит и евентуално да сключат кредитен договор с тях.
  •  За да получи кредитна линия, всеки кредитополучател или потребител трябва да се съгласи да предостави личните си данни на избрания от него кредитор. Той ще използва данните на клиента, за да установи какви са възможностите на потребителя за връщане на необходимите суми към банката. Ще бъде проверена и кредитната му история и ще се установи дали клиентът е бил изряден във връщането на заемите му към други кредитори.
  •  Данните могат да бъдат представени според подписания двустранен договор между банката и клиента на НОИ, БНБ и кредитни фирми с цел да се удостовери кредитоспособността на клиента или дали има някакви текущи неплатени задължения към държавната хазна. Предадените данни на кредитната институция са защитени от разпространение със закон и кредиторът се задължава да ги пази и съхранява отговорно.
  •  В началото двете страни трябва да определят максималния размер на кредитите, които кредитополучателят може да усвои от кредитора през периода на кредитната линия. Уточняват се още и условията за погасяване на дълговете, както и други условия.

Предимства на кредитната линия

Този вид споразумение има някои съществени предимства пред отпусканите класически кредити. Докато при тях сумата, за която кандидатства клиентът, е в повечето случаи фиксирана, ако се налага отпускане на нова сума, е необходимо клиентът да сключи нов договор и да се съобразява със свързаните с него процедури. При кредитната линия това не се налага. Няма нужда да се губи време и разходи за сключване на нови контракти при възникването на спешни нужди, които бизнесът не може да поеме.

Банката кредитор също печели от това, че с едно сключване на договор има възможност да отпуска многократни заеми на един и същ клиент. Тя обаче поема риска при пазарно променяща се среда да се задължи да отпуска кредити на кредитополучателя, независимо от ситуацията. Този подход е в съответствие с договора за кредитната линия.

Този вид заем дава възможност на клиентите на банките да ползват не веднага средствата по заема, а за известно разсрочено време. Друго преимущество е, че този вид кредит може да се ползва както за целеви, така и за нецелеви нужди от страна на потребителя. Потребителят може нееднократно да се обръща към кредитора за финансови средства.

Клиентът има възможността да ползва сумите по кредитната линия в най-изгодните за него срокове и условия в зависимост от сезона или бизнес климата.

Валутни курсове

BGN - Български лев
EUR
1,9558
USD
1,6349
RUB
0,0284
CZK
0,0750
PLN
0,4574
CAD
1,3470
BRL
0,5235
- Реклама -

Погода в Болгарии

Bulgaria
ясно небе
19 ° C
19 °
19 °
63%
3.6kmh
0%
вт
25 °
ср
23 °
чт
14 °
пт
17 °
сб
19 °