понеделник, септември 18, 2017

КРЕДИТИ БЕЗ ДОКАЗВАНЕ НА ДОХОД

Кредитите без доказване на доход са най-лесно отпусканите кредити на финансовите пазари. Заемите на физически лица без необходимост от доказване на приходите са възможност, която съвременните финансови пазари все по-масово предлагат. Динамичността на икономическите процеси, конкурентният характер на пазарната икономика и по-либералното отношение на правителствените органи към банковите процеси спомагат този вид кредитиране да се развива бързо и да нараства значително.


Заемодател

Време е да се

Първо безплатно

Max кредитната сума

Период

Вземи кредит
7 мин 600 лева 30 дни ВЗЕМИ КРЕДИТ
15 мин 1000 лева 30 дни ВЗЕМИ КРЕДИТ
20 мин 5000 лева 18 месеци ВЗЕМИ КРЕДИТ
20 мин 2000 лева 11 месеци ВЗЕМИ КРЕДИТ
10 мин 700 лева 45 дни ВЗЕМИ КРЕДИТ
2 часа 500 лева 45 дни ВЗЕМИ КРЕДИТ

Кога да търсим бързи кредити без доказване на доход?

Днес е напълно възможно да вземете пари назаем, без да имате приход. Дори и това да не е най-разумното нещо, което може да направите, понякога може да е единственият вариант, за да излезете от сложна ситуация. Най-лесно би било да получите средства от вашите родители, роднини или приятели, но ако този вариант вече сте го използвали, вероятността да получите отново пари от тях не е особено голяма. От друга страна ако прибягвате често до приятелите си с такава цел, това е вероятно „най-добрият” начин да ги загубите.

Може би ще е по-добър вариант е да се обърнете към кредитните институциите, които дават кредит без доказване на доход и поръчител. Понякога обстоятелствата ви подтикват към предприемането на подобна стъпка. Тези организации имат бърз достъп до квалифицирана информация, имайки предвид вида дейност, която развиват. Те бързо могат да проверят вашите данни, активи, имоти и други източници за евентуална ликвидност в случай, че просрочите изплащането на дълга или нарушите клаузите по договора.

Получаваното на кредити е примамливо предложение, което може да ви помогне да закупите желаните от вас мебели или да покриете непредвидени разходи, но това няма да стане безвъзмездно. Разумно би било да проучите добре лихвените проценти, които фирмата изисква, както и сумите, които трябва да върнете в различните точки, предвидени от кредитната фирма. Може да се откажете от кредита и след като сте подписали договора, но това трябва да е предварително упоменато в договора, за да не се окажете без тази алтернатива.

Някои от потребителите на кредит без доказване на доход и поръчител споделят в интернет своите преживявания. В повечето случаи те казват, че неочакваната финансова нужда ги е подтикнала да потърсят и изтеглят такъв кредит, макар да са нямали никакви доходи. Надявайки се, че моментната финансова криза може да бъде преодоляна по този начин, те теглят бързи zaim с идеята бързо да го върнат. С тях биха могли да погасят просрочените си заздължения за плащането на наема например, вместо да се окажат на улицата до броени дни.

Къде можем да получим кредити без доказване на доход?

Кредити без доказване на доход се предлагат от много финансови институции. Те са наричани още и кредити срещу лична карта. Бихте могли да се свържете с повечето от тях и онлайн. Това може да направите и по телефона или да отидете в техен офис.

След като изберете с коя от тези фирми да работите, можете да въведете онлайн личните си данни, възможните доходи, които евентуално може да имате, размерът на сумата, от която се нуждаете и периодът, за който вземате парите. Годишните лихвени проценти за кредитите без доказване на доход могат да варират много, но като цяло са по-високи от лихвите по кредитите, отпускани от банките.

Много кредитни фирми биха отпуснали заем, за да рефинансирате друг дълг, който за момента не можете да обслужите. Разбира се този вариант крие други опасности, които физическите лица трябва добре да обмислят, преди окончателно да решат какво да правят.

Какво представлява процесът по отпускане на такъв заем?

Задължени ли са кредиторите да проверяват възможностите за бъдещи плащания на кандидата за бързи кредити без доказване на доход? Според новия закон за вземането на потребителски кредити, кредиторите носят отговорност за това да извършат необходимите проучвания относно състоянието на клиентите си. Потребителят от своя страна трябва да предостави точна и актуална информация за финансовото си състояние.

Компанията получава право да извърши проверки относно платежоспособността на физическо лице, което кандидатства за кредит в Националния осигурителен институт, други кредитни институции, мобилни оператори и държавните регистри. Фирмата за отдаване на бързи кредити без доказване на доход придобива това право, след като потребителят я упълномощи да извърши необходимите проверки.

Въпреки че фирмите събират много бързо нужната за тях информация за състоянието на клиента, данните, които получават, им позволяват да взимат адекватно решение дали да отпуснат или не такъв вид кредит. По такъв начин дружеството в известна степен застрахова отпускането на средствата. Това е много бърза процедура, която спестява време и наммалява риска от загуби за кредитора.

В случай, че лицето, кандидатстващо за получаване на кредит без доказване на доход и поръчител откаже да упълномощи кредитната фирма да извърши необходимите за проверки, искането му за кредит ще бъде отхвърлено.

Условия на договора по отпускането на кредити без доказване на доход

При кандидатстването за бързи кредит всеки потребител трябва да бъде много внимателен относно общите условия по договора и всички клаузи, които подписва. Има недобросъвестни фирми, които налагат чрез неясни клаузи огромни суми за доплащане в случай, че потребителят не спази на някоя от точките.

При подписването на подобен договор лицето трябва добре да разбира какви са условията за погасяване или ненавременно внасяне на вноските. Освен информацията, която се предлага от сайтовете на дружествата в интернет пространството, можете да намерите и други потребителски отзиви, които да допълнят представата ви за протичане на подобен вид сътрудничество.

Съществуват най-различни клаузи при договарянето на този тип кредитиране. Колкото по-изчистен от неясни текстове е договорът, който предлага фирмата кредитор, толкова по-голям шанс имате да върнете минималния размер по кредита. Възможно е да ви бъдат начислени различни суми според някои клаузи по договорите. Това е много важна част от сключването на подобен тип сделка, която освен писмено, можете да разисквате и устно с кредитните консултанти.

Кредитните институции предлагат различен по размер кредит. Това зависи най-вече от нуждите и възможностите ви за последващото погасяване. Бързите кредит могат да са в размер на 100 до 3000 лв, а в някои редки случаи дори и повече. Сумата по кредитите се отпуска наведнъж, но в зависимост от клаузите по договора е възможно да се изплаща на равни вноски или на непропорционален вид изплащане.

Начини на кандидатстване

  • Има няколко начина, по които можете да кандидатствате за бърз кредит без доказване на доход. Най-бързият от тях е да попълните регистрационния формуляр, поместен в сайта на дружеството. Почти всички кредитни компании имат интернет страници за бързо кандидатстване.Много от онлайн фирмите авторизират съгласието на кредитополучателя като ползват електронен подпис, представляващ код за подтвърждение. Вписването на този код от страна на потребителя е равнозначно на поставянето на негов подпис върху договор, общи условия или клаузи. И двете страни предварително се съгласяват да ползват гореспоменатия код за легитимно средство при изготвянето на документацията и другите придружаващи я договори, които могат да се сключат в интернет.
  • Друг начин е да подадете молба за кредит без доказване на доход директно в офиса на фирмата или в офис на някоя от компаниите – партньори на фирмата, наричани още търговски представители.
  • Друг начин за кандидатстване е чрез мобилния ви телефон. В случай, че изберете този вариант, е добре да знаете, че телефонният ви номер ще бъде отъждествен с идентификационния номер на кредита. Всички текстови съобщения, които потребителят изпрати към финансовата компания от този номер, ще се считат за законово легитимни изявления от негова страна. Всички съобщения, които потребителят получи или изпрати в процеса на изготвяне на договорните отношения с компанията, ще се считат за удостоверени с електронен подпис по силата на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Добре е да вземете под внимание тази информация, когато комуникирате с фирмата за бързи кредити без доказване на доход, в случай че кандидатствате за кредит от мобилния си телефон.

Работата на кредитните консултанти

Във фирмите има така наречените кредитни консултанти, чиято работа е да консултират потребителите и да им представят нагледно условията по отпускане и събиране на заема. Кредитните консултанти са задължени да обяснят всичко, от което потребителите на кредите биха се заинтересували. Задавайте вашите въпроси към тях и не се колебайте да научите всичко, което ви притеснява. По този начин ще понижите риска от затъване в дългове.

Можете да проучите предварително рейтинга на дадена фирма в интернет. Имайте предвид обаче, че информацията, която се публикува там не винаги е достоверна. Все пак едно интернет проучване ще ви помогне да придобиете обща представа за условията на отделните кредитори и да ви насочи към по-изгодния за вас вариант.

Каква сума можем да изтеглим?

Сумата по кредита обикновено е в пряка зависимост от срока, за който се отпуска. При по-кратките срокове е по-вероятно сумите да бъдат по-малки – от порядъка на 100 – 1500 лева, като най-краткият срок за погасяване на парите е един бизнес ден. Това означава, че в рамките на 10 минути получавате нужните ви пари и ги връщате в срок от 24 часа. Такъв вид заем обикновено се тегли при много спешна нужда, която не търпи отлагане, както и за бизнес цели при сключването на изгодна сделка и пр. В случая такъв кредит ще ви свърши добра работа, особено ако сте в състояние да върнете сумата в кратък срок. Така няма да имате голяма лихва върху сумата, която сте заели.

Валутни курсове

BGN - Български лев
EUR
1,9558
USD
1,6349
RUB
0,0284
CZK
0,0750
PLN
0,4574
CAD
1,3470
BRL
0,5235
- Реклама -

Погода в Болгарии

Bulgaria
ясно небе
19 ° C
19 °
19 °
55%
1kmh
0%
пн
25 °
вт
25 °
ср
23 °
чт
14 °
пт
17 °