Какво е дебитна карта?

Дебитната карта е сред основните банкови инструменти, чието ползване предотвратява много ненужни разходи. Създадена е, за да предоставя удобство при ползването на наличните средства в банковата ви сметка.

Какво точно представлява дебитната карта?

Дебитната карта използва парите, налични в банковата ви сметка за покупки и разплащания.

  • Тя е удобна и безопасна алтернатива на носенето в себе си на големи суми пари в брой.
  • Чрез нея можете да осъществявате както лични разплащания в магазини, така и онлайн покупки.
  • В дебитната си карта също можете да получавате и средства, преведени от кредитор в случай, че сте теглили кредити онлайн.
  • Можете да я ползвате и за теглене на пари от банкомати винаги, когато ви се налага да разполагате с пари в брой.
  • За разлика от кредитната карта, дебитната карта не позволява на потребителя да влиза в дългове. Всяка една транзакция, направена с дебитна карта, е отразена в месечният отчет на притежателя на банковата сметка. По този начин той може лесно да следите приходите и разходите си, заедно с наличния баланс.

Предимства от ползването на дебитна карта

Едно от предимствата от ползване на дебитна карта е, че рискът от загуба на средства е минимален. Какво точно означава това? Ако носите пари в брой и инцидентно ги загубите, е много малко вероятно да си ги получите отново, освен ако загубите портфейл с вашите лични данни, който е попаднал в ръцете на добросъвестен гражданин. При загубена или открадната дебитна карта, нещата стоят по друг начин. Можете веднага да докладвате инцидента на банката, която ще предприеме незабавни мерки да деактивира картата. По този начин никой няма да може да се възползва от парите ви. Банката е намерила механизъм за предотвратяване на неправомерни транзакции от вашата банкова сметка. В най-скоро време ще ви бъде издадена нова дебитна карта.

Именно с цел предотвратяване на измами, банката поставя и дневен лимит за сумата, която може да бъде изтеглена от банкомат в рамките на деня. При повечето банки в България този дневен лимит възлиза на 400 лв. Разбира се при желание и подаване на заявление в банковия офис, имате възможност да вдигнете дневния лимит за теглене на пари, за да можете да закупите с дебитната си карта и по-скъпи стоки.

Друго предимство на дебитната карта е, че след всяко разплащане с нея, сметката автоматично се обновява и можете да следите с колко точно средства разполагате. Това ще предотврати възможността да изпаднете в преразход.

В България повечето фирми работят с дебитни и кредитни карти, а собствениците използват тези карти, за да превеждат заплатите на служителите си по тях като удобен и сигурен начин за получаване на заплатата. Така сумата, която работодателят превежда, може да бъде проследена не само от получателя, но и от законодателната власт.

Какво е необходимо, за да имаме собствена дебитна карта?

Дебитна карта може да се издаде на всеки, който има сметка в банката. Това са лица над 18 години, които могат да открият банкова сметка във всяка една от банките в България и да поискат да им бъде издадена дебитна карта. Тази карта позволява да извършвате разплащания в интернет, да заплащате стоки в магазините, както и да плащате битови сметки онлайн. Много хора сравняват дебитната карта с личен портфейл, който съдържа личните ви средства и от който теглите всеки път, когато имате нужда от пари за конкретна покупка или за други нужди.