Какво е бизнес кредитът и как да го получим?

Собствениците на малък бизнес и предприемачите, които се опитват да преборят конкуренцията, трябва да познават начините на теглене на бизнес кредит, както и начина на ползването им. Без такъв кредит, понякога е невъзможно да се осъществят плановете, които имаме за фирмата си. Въпреки че тегленето на кредит не е особено приятно, понякога е неизбежно. Тук ще разгледаме някои от условията и начините за получаване на бизнес кредит.

Как да теглим бизнес кредит?

Когато теглим бизнес кредит от банка, в повечето случаи това е процес, който изисква повече време. Причината за това е, че банката ще настоява да осигурим документи и доказателства, че можем да върнем дълга си навреме. Без тези доказателства, не можем да получим одобрение за бизнес кредит. Изискваните документи са свързани с бизнеса ни, с нашите лични финанси, както и с различни авоари, които могат да бъдат заложени за осигуряване на кредита. Снабдяването с тези думи документи и тяхната обработка и преглед отнемат повече от седмица преди да получите желаните пари.

Някой от трудните въпроси, които кредиторът може да ви зададе, включват:

  • Какъв брой клиентите се надявате да достигнете?
  • По какъв начин ще се опитате да ги привлечете?
  • Кой в този момент снабдява тези потенциални клиенти с услуги или продукти като вашите? Кои са вашите конкуренти?
  • Каква е стратегията ви за печелене на предимство пред конкуренцията?
  • Какви са възможностите ви да доставите необходимите продукти?
  • Каква е цената да закупите тези продукти и да снабдите пазара с тях?
  • Каква е очакваната печалба?

Всичко това са въпроси, на които трябва да намерите отговора преди да теглите бизнес кредит.

Когато теглите бизнес заем, трябва да сте наясно, че целта на банката е да си получи парите обратно и то с лихва. Ако имате затруднения с погасяването на бизнес кредита и банката не може да запорира банковата ви сметка, тогава ще премине към продажба на авоарите, оставени в залог за кредита.

Как да изберем подходящата банка?

Понякога е възможно някоя банка да не ви одобри за бизнес кредит просто, защото на този етап банката не разполага с необходимите средства, които да вложи в такъв вид кредит. В такъв случай можете да се обърнете към по-голяма банка, където има вероятност да получите кредит с по-изгодна лихва. Обикновено при ипотечен бизнес кредит получавате по изгоден лихвен процент, отколкото при неосигурените кредити.

Друга възможност е да да теглите бързи пари от онлайн кредитор, който ще ви предостави необходимите средства незабавно и без да е необходимо да доставяте всички горепосочени документи. Лихвата при тези кредити, обаче, е по-висока в сравнение с банковите заеми, а сроковете за изплащане – много по-кратки. Ако не успеете да върнете дълга навреме, започва да се начислява наказателна лихва, която води до загуби за бизнеса.

Сроковете на погасяване обикновено зависят от сумата, която сте заели, както и от наложената лихва. Има два варианта за погасяването на дълга – ежемесечни вноски или еднократно погасяване на цялата сума. При всички случаи преди да сключите договор за бизнес кредит, прочетете внимателно както едрия, така и дребния шрифт, за да се уверите, че няма да ви бъдат наложени допълнителни такси.