Защо застраховката на имуществото е важна?

Основната цел на застраховането е в случай на непредвидена загуба, да останете финансово обезпечени. За тази цел плащате относително малка сума пари на избрана от вас застрахователна компания. Това е вложение, което си струва да дадете, за да не понесете бъдещи непредвидени и големи по размер финансови загуби.

Примерни ситуации

Ако например притежавате недвижим имот, който не е застрахован, можете да го ползвате както намерите за добре, стига да плащате годишнитет данъци на държавата за него. Случват се, обаче, непредвидени неща, които не винаги можем да предотвратим. Какво ще стане с имота ви, ако например стане буря и огромно дърво се стовари върху покрива на къщата ви? Или се разрази бурен вятър, който отнесе част от покрива? Или заради големи валежи, нивото на близката река или язовир нараснат заплашително и залеят селището ви и голямата част от къщата и покъщнината пострадат? За съжаление тези природни бедствия не са рядкост в нашата страна. Хората, които не са застраховали имота си, губят хиляди за възстановяване на имуществото си, а не са малко и онези, които се принуждават да теглят бързи кредити, за да се справят със спешните нужди от средства.

Полза от застраховката

Много хора смятат, че не е необходимо да плащат излишни пари, за да застраховат имота си. Именно при такива спешни случаи, обаче, показват, че хората, избрали да си направят застраховка имот, се оказват на печелившата страна. Техните разходи за ремонта и възстановяване на щетите биват изцяло поети от застрахователната компания.

Видове застраховки

Съществуват няколко вида и подвида застраховки на имуществото:

  • Стандартни – Стандартните имуществени полици осигуряват имота срещу буря, природни бедствия, наводнения, градушки, кражба при взлом, аварии на канализационни, отоплителни и водопроводни системи, както и от удар от летателен апарат.
  • Пакетни – при които не се налага да се описва цялото ви имущество. Сключването им е опростено и обикновено се използват за застраховка на вили, където не съхранявате ценни вещи.
  • Гражданска отговорност – сключва се в случай, че искате да гарантирате имота си срещу щети, нанесени от трети лица. Тази клауза ще покрие ремонта на имота, в случаи например, че спуканата водопроводна тръба на съседа наводни дома ви.
  • Застраховки, които да застраховат само движимото или само недвижимото имущество.
  • Застраховки за наемодатели – много сходни на застраховките с гражданска отговорност. При тях в случай на инцидент, който стане във ваш партамент и нанесе материални или нематериални щети на квартирантите ви, обезщетението ще покрие тези щети, без да е необходимо да плащате нещо от джоба си.
  • Застраховки за наематели – много сходни на застраховките на недвижимото имущество.
  • Банкови застрахонди – друг вид застраховки, добре известни на българите, са застраховките, които банката кредитор ползва. Те подсигуряват банката, в случай на бедствие и предотвратяват загубите й.

Какво покрива застраховката на имуществото?

Въпреки че може да ви изглежда, че стандартните застраховки включват всички видове опасности, които биха могли да сполетят имуществото ви, това съвсем не е така. Кражбата с използване на шперц, например, не се покрива, защото списъкът включва изрично кражба с взлом. Обикновено стандартните застраховки не покриват и повреда на битова техника и електроника, така че ако притежавате мобилни телефони, лаптопи, скъпоценности, бижута или ценни книжа или е необходимо да закупите отделна застрахователна полица за тях или не можете да разчитате на тяхното възстановяване в случай на инцидент.